“Älä mene sinne minne polku johtaa, vaan mene sinne missä ei ole mitään polkua ja jätä jälkeesi vana.”

Kristiina Keravuori kiertänyt maailmaa vuodesta 2003 Apostolien tekojen 10:38 hengessä. Aivan kuten apostoli Pietari vastasi Pyhän Hengen kutsuun ja lähti palvelemaan Corneliusta, Roomalaisen sadan päällikön kotiin, joka janosi elävää Jumalaa. Kristiina on apostolinen evankelista, joka etsii niitä jotka ovat hengellisesti nälkäisiä. Uranuurtajana hän rohkeasti ja pelotta etsii yhdenkin kadonneen lampaan. Hänen sydämensä on Dalit orpojen ja hylättyjen lasten puoleen kaupungeissa, kaatopaikoilla ja kaikkialla maailmassa. Se voi olla yksi elämästään kamppaileva nuori nainen Mongoliassa, joku pieni yhteisö Aasiassa, uuden kirkon perustaminen Intiassa, romaniyhteisöissä Liettuassa, tai lähetystyötä vankiloissa. Hän usein hyppää tuntemattomalle alueelle ja tuo sinne Jumalan rakkautta paranemisen -, kasteen -, rohkaisun -, ja kehotuksen – kautta niitä tarvitseville.

Mikä on World Evangelism Organisation (WEO)?

Nämä raamatunkohdat kiteyttävät World Evangelism Organisationin syntyajatuksen parhaimmin:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti”(Matt.28:19- 20).

”Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen.” (Joh. 12:47)
”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13:33-34)

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • opettaa Jeesuksen rakkaudenoppia ja antaa humanitääristä apua kristillisten periaatteiden mukaisesti kaikille ihmisille tasa-arvoisesti rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, asuinpaikasta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.
 • rohkaista ja tukea kristillisiä yhteisöjä sekä seurakuntia. Pyrkiä edistämään eri kristittyjen yhteisöjen yhteyttä ja pyrkiä tukemaan niiden kehitystä niin Suomessa kuin ulkomailla.
 • edistää eri uskontojen ja ryhmittymien välistä dialogia niin Suomessa kuin ulkomailla.

Käytännön tasolla yhdistys

 • Järjestää julkisia ylistys- ja rukouskokouksia, -opetustilaisuuksia ja tapahtumia niin Suomessa kuin ulkomailla.
 • Harjoittaa evankelioimistoimintaa televisiossa, radiossa, lehdistössä sekä multimedia materiaalien kautta Suomessa ja ulkomailla.
 • Voi järjestää maksuttomia kursseja, elokuvia, näytelmiä sekä musiikki- ym. vastaavia maksuttomia tapahtumia.
 • Julkaisee ja kustantaa tarkoitustaan tukevia evankelioivia painotuotteita, erilaisia nauhoitteita ja muita AV-materiaaleja ja tietotallenteita
 • Voi järjestää opintomatkoja ja pyhiinvaellusmatkoja Suomessa ja ulkomailla jäsenilleen.
 • Voi tukea muita kristillisiä rekisteröityjä järjestöjä, sekä kristillistä työtä ja antaa lahjoituksia yhdistyksen tai järjestön tarkoituksenmukaiseen toimintaan.
 • Kouluttaa ja lähettää työntekijöitä Suomeen ja ulkomaille
 • Harjoittaa muuta edellisiin verrattavaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa
 • Voi tehdä humanitääristä avustustyötä Suomessa ja ulkomailla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • kerätä järjestämissään tilaisuuksissa kolehteja joita ei voi pitää rahankeräyksinä, joista mainitaan laissa.
 • Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta kuten kiinteistöjä ja osakkeita sekä
 • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 • järjestää myyjäisiä, tavarankeräyksiä, huvitilaisuuksia, kirpputoritoimintaa ja muuta niihin verrattavaa toimintaa sekä harjoittaa niiden yhteydessä tarjoilu- musiikki-, kristillisten tavaroiden ja kirjojen myyntitoimintaa.
 • myydä sen omistukseen tullutta kiinteää ja irtainta omaisuutta. Tämä kaikki tehdään yhdistyksiä koskevan suomalaisen yhdistyslain mukaisesti.

Aiempien vuosien vuosikertomuksia

Vuosi 2010 (ladattava PDF-tiedosto)

Vuosi 2011 (ladattava PDF-tiedosto)